Lưu trữ cho từ khóa: chính sách

Dành nguồn vốn 60.000 tỷ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cụ thể, Chính phủ sẽ dần hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư các khu nông nghiệp sở hữu công nghệ cao ở tất cả các địa phương trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Máy móc công nghệ cao | Thẻ | Để lại phản hồi