Dành nguồn vốn 60.000 tỷ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cụ thể, Chính phủ sẽ dần hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư các khu nông nghiệp sở hữu công nghệ cao ở tất cả các địa phương trên cả nước, không bắt buộc phải phù hợp với mục Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng cho đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-TTg vào ngày 04/5/2015.

Xem thêm máy móc phục vụ công nghiệp như: cầu trục, cổng truc, thiết bị nâng hạ….

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thể chế, chính sách và xử lý các vướng mắc, khó khăn đối với việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện, bổ sung quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao theo chiều hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững, có tính đến Khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao.

Với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình lên Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, nhập khẩu các thiết bị, máy móc công nghệ cao trong nước vẫn chưa sản xuất được.

Bên cạnh đó, ngài Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ các đề án về Quỹ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về bảo hiểm nông nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành 1 gói tín dụng khoảng 50-60 ngàn tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để làm việc là cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch với những điều kiện ưu đãi hơn so với các khoản cho vay thông thường và có nhiều ngân hàng thương mại tham gia (trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là nắm chủ lực); nghiên cứu việc thế chấp vay vốn bằng tài sản là trang thiết bị, máy móc đã được đầu tư đầy đủ, tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách về thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ươm tạo, chuyển giao, phát triển công nghệ, các ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng các chính sách phát huy tiềm năng của khoa học công nghệ của đội ngũ các nhà khoa học để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin khoa học và công nghệ. Ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn.

Ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi, trước hết là về các thủ tục hành chính và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các doanh nghiệp nông nghiệp cócông nghệ cao.

 

Bài này đã được đăng trong Máy móc công nghệ cao và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *